Kapital

Næringsliv ·  Racet for å bli ny sjef for Oljefondet:

Martin Skancke i pole position

Ikke med i gjengen? Oljefondets nestkommanderende Trond Grande (t.v.) satt alene på den andre siden av midtgangen, mens (nr. 2 f.v.) finansråd Hans Henrik Scheel, sentralbanksjef Øystein Olsen og Martin Skancke benket seg for å høre på talen til visesentralbankssjef Egil Matsen (t.h.) nylig. Stian Lysberg Solum NTB scanpix
Publisert:21. november 2019

Yngve Slyngstad tapte maktkampene, men slutter i Oljefondet med en 10.000 milliarder kroners avskjedssalutt. Tidligere Finansdep-wonderboy Martin Skancke står i fremste rekke når startskuddet går i konkurransen om å overta som oljefondsjef.

“ Det er et stort tap for nasjonen Norge at Martin Skancke ikke har en skikkelig jobb.

Det sier en av flere kilder rundt Norges Bank som Kapital har snakket med om hvem som er de fremste kandidatene til å ta over etter Yngve Slyngstad som sjef for Oljefondet. Eller formelt å ta over som administrerende direktør (CEO) for Norges Bank Investment Management (NBIM). Vedkommende mener at jobben som NBIM-sjef vil være en “skikkelig jobb” for nettopp Skancke, og bra for nasjonen Norge.

Annonse
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><richtext version="1.0.0.0"><paragraphlayout><paragraph><text>Politisk kapital: Martin Skancke (t.h.) har erfaring både med å snakke med byråkatiet, her representert ved finansråd Hans Henrik Scheel, og politikerne, her ved statssekretær Marianne Eikvåg Groth.  En erfaring som ”kjekk å ha” for en NBIM-sjef, i tillegg til kompetanse på kapitalforvaltning.</text></paragraph></paragraphlayout></richtext>
Politisk kapital: Martin Skancke (t.h.) har erfaring både med å snakke med byråkatiet, her representert ved finansråd Hans Henrik Scheel, og politikerne, her ved statssekretær Marianne Eikvåg Groth. En erfaring som ”kjekk å ha” for en NBIM-sjef, i tillegg til kompetanse på kapitalforvaltning. Stian Lysberg Solum

Rådgir statlige fond

Siviløkonomen Skancke driver i dag sitt eget konsulentselskap, der han rådgir nettopp andre store statlige investeringsfond i verden om hvordan man bør sette dem opp og drive dem. Skancke var før det, i perioden 2006–2011, ekspedisjonssjef for den avdelingen i Finansdepartementet som har ansvaret for eieroppfølgningen av Oljefondet.

Han sluttet i Finansdepartementet i august 2011, ikke lenge etter at tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem for andre gang fikk finansrådjobben, den øverste embedsmannsstillingen i Finansdepartementet. Flere av Kapitals kilder forteller at Skancke da var høyaktuell for den jobben, og skuffet over at han ikke fikk den. Han var også høyaktuell da det i januar 2016 ble utnevnt en ny (andre) visesentralbanksjef i Norges Bank, med ansvar for å følge opp Oljefondet. Den jobben fikk dagens visesentralbanksjef Egil Matsen, som i årene før det var eksternt medlem av Hovedstyret i sentralbanken.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><richtext version="1.0.0.0"><paragraphlayout><paragraph><text>Tidligere Storebrand-kollegaer: Trond Grande og Jan Erik Saugestad</text></paragraph></paragraphlayout></richtext>
Tidligere Storebrand-kollegaer: Trond Grande og Jan Erik Saugestad. Foto: Stian Lysberg Solum

Klar for Skancke-piruett?

Men etter at Yngve Slyngstad valgte den dagen Oljefondet passerte 10.000 milliarder kroner, fredag 25. oktober, til å si opp, kan det endelig være tid for en Skancke-piruett inn på parketten til Norges Bank på Bankplassen i Oslo. Nå nylig var han der – invitert for å gi kommentarer til en tale av visesentralbanksjef Egil Matsen om hvordan Norges Bank skal hånd­tere klimarisiko.

Skancke stiller dog ikke alene til start i racet for å bli ny NBIM-sjef (han vil selvsagt heller aldri bekrefte at han overhodet har fått utdelt noe startnummer). Slyngstads trofaste nestkommanderende gjennom mange år, Trond Grande, har også en fair sjanse. Siviløkonomen Grande har tidligere også vært sjef for risikostyring i fondet, hatt ansvaret for eiendomsinvesteringene og vært administrasjonssjef der. Før han kom til fondet i 2007, jobbet Grande elleve år med kapitalforvaltning i Storebrand.

Kanskje symbolsk, men trolig mest tilfeldig: Da Matsen skulle holde sin tale foran kremen av norske politikere, byråkrater og kapitalforvaltere i oktober, gikk Grande og satt seg alene på den andre siden av midtgangen – og ikke på raden sammen med dagens finansråd i Finansdepartementet, Hans Henrik Scheel, sentralbanksjef Øystein Olsen, Skancke og Matsen (se bildet).

Martin Skancke (53)

Skancke er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole, med tilleggsutdannelse fra både London School of Economics og Handelshögskolan i Stockholm. Det meste av karrieren har han jobbet i Finansdepartementet. De siste seks årene i departementet var han ekspedisjonssjef for avdelingen for formuesforvaltning.Men han har også vært et år innom konsulentselskapet McKinsey (i 2001) og jobbet nær fem år som ekspedisjonssjef ved statsministerens kontor (2002–2006).

Siden 2011 har han drevet sitt eget selskap Skancke Consulting, som rådgir store statlige investeringsfond rundt om i verden. Han er også styreleder i FN-støttede PRI (Principles for Responsible Investment), hvor over 2.300 kapitalforvaltere verden over har signert på at de skal følge disse prinsippene. Og han er styremedlem i både Storebrand, i private equity-selskapet Summa Equity og i Norfund.

Tid for kremlologi

I miljøet rundt Norges Bank ble det lagt merke til at Skancke opprinnelig ikke stod oppført som kommentator i invitasjonene til å komme og høre på Matsens tale. Og at Skanckes navn først dukket opp i en påminnelses-epost et par dager før talen. Og da altså etter at Slyngstad hadde annonsert sin avgang. Overfor Kapital ble det spekulert i om Skancke av noen ble gitt en sjanse til å vise seg frem. Altså en form for kremlologi. Men informasjonsavdelingen i Norges Bank forklarer dette overfor Kapital med at Skancke var spurt om å delta så tidlig som da den første invitasjonen gikk ut 17. oktober, men at det bare tok tid før den endelige bekreftelsen på hans deltagelse forelå.

Men uansett gjorde Skancke det veldig bra under denne seansen i Norges Bank. Foran trolig flere styrekandidater til det kommende nye Hovedstyret i sentralbanken overbeviste Skancke om temaet klimarisiko da han kommenterte Matsens tale. Og han satte strengt tatt Matsens noe kjedelige tale i skyggen. Men så har da Skancke tidligere (i 2014) ledet en ekspertgruppe som vurderte Oljefondets investeringer i kull- og petroleumsselskaper, og han ledet i 2018 også det såkalte Klimarisikoutvalget.

Vil de ha en CEO eller CIO?

Gode offentlige opptredener er dog bare ett av ganske mange kriterier for den helt spesielle jobben som sjef for Oljefondets forvaltningsorganisasjon.

Det er det nye Hovedstyret i Norges Bank, som trer sammen over nyttår, samtidig som den nye sentralbankloven trer i kraft, som skal utnevne ny NBIM-sjef. Men før de gjør det, vil de nok få føringer fra Finansdepartementet om hva slags type sjef de skal lete etter. Kilder sier til Kapital at Hovedstyret først må bestemme seg for om de ønsker en administrator, som fondets første sjef Knut N. Kjær var, eller en toppsjef som også er fondets investeringsdirektør, som Yngve Slyngstad til de grader har vært og er. Det siste kalles i denne sjargongen for “en CEO som også er CIO”.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><richtext version="1.0.0.0"><paragraphlayout><paragraph><text>CEO og CIO? Avhengig av hvilken profil Hovedstyret i Norges Bank (og Finansdepartementet) ønsker for den nye NBIM-sjefen, vil dagens leder for selskapsinvesteringer i fondet, Petter Johnsen, være høyaktuell.</text></paragraph></paragraphlayout></richtext>
CEO og CIO? Avhengig av hvilken profil Hovedstyret i Norges Bank (og Finansdepartementet) ønsker for den nye NBIM-sjefen, vil dagens leder for selskapsinvesteringer i fondet, Petter Johnsen, være høyaktuell. Hans Fredrik Asbjoernsen

Johnsen jr. kandidat likevel?

Hvis man går for den siste modellen, er utvilsomt dagens sjef for selskapsinvesteringer i Oljefondet, Petter Johnsen, en soleklar kandidat. Av alle som skal ha æren for fondets suksess er Johnsen blant dem som står i helt første rekke. Johnsen sies dog ikke å være så glad for den delen av en slik jobb som innebærer utadrettet arbeid, som blant annet kontakt med mediene. Altså den delen som av jobben som i Henry Mintzbergs banebrytende forskningsarbeid om “Lederens ti oppgaver” fra 1971 ble kalt å være “Figurehead”, eller på norsk å være organisasjonens gallionsfigur. Johnsen jr. er nok ikke like “ingressvennlig” som sin far, den levende professor emeritus-legenden i finans, Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole.

Også mange års maktkamper mellom Finansdepartementet og den egenrådige Yngve Slyngstad om hvor mye aktiv forvaltning fondet skal kunne få drive, kan nok få byråkratene i departementet til å lene seg i retning av en mer administratortype igjen. Og da er vi tilbake til Skancke og Grande. Selv om det også sies til Kapital at Skancke ikke står noe tilbake for Slyngstad når det gjelder troen på egne meninger og grad av arroganse.

Matsen kandidat?

Vi er i tillegg litt usikre på om visesentralbanksjef Egil Matsen er kandidat eller ikke. Matsen har de siste årene fungert som en slags uformell styreleder for fondet, og ledet hovedstyrets risiko- og investeringsutvalget og eierskapsutvalg. Men akademikeren Matsen har hverken operativ ledererfaring fra en større organisasjon, eller har selv sittet og forvaltet store penger, og da kjent på det å sove dårlig når porteføljen er i kraftig minus. Ei heller Skancke har ledet større organisasjoner, men han har i alle fall ledererfaring fra Finansdepartementet.

Andre medier har også trukket frem tidligere sjef for aksjehandel i Oljefondet, og nylig kortvarig sjef for Skagen-fondene, Øyvind G. Schanke, samt enda tidligere Skagen-sjef Harald Espedal som mulige kandidater. Og endog den nyutnevnte DNB-sjefen Kjerstin Braathen er trukket frem i spekulasjonen. Men vi tror dette racet kun står om Skancke, Grande og Johnsen, avhengig av ønsket profil. Og kanskje Matsen.

Styret trenger kapitalforvaltere

Harald Espedal kan imidlertid fort være en av flere nye eksterne representanter som skal inn i Norges Banks hovedstyre fra nyttår. I skrivende stund er det ikke kjent hvem som blir de seks eksterne styremedlemmene som skal ta plass rundt styrebordet i Norges Bank, sammen med Øystein Olsen og hans to visesentralbanksjefer. Noen av de eksterne i dagens styre får fortsette, og i tillegg kommer det trolig inn tre nye.

Siden Finansdepartementet og politikerne gikk imot utvalget til Svein Gjedrem som ville skille ut Oljefondet fra Norges Bank, er det nå et skrikende behov for mer kompetanse om kapitalforvaltning i Hovedstyret. Ingen av dagens fem eksterne styremedlemmer har noen praktisk erfaring på dette feltet. Styremedlem Kathryn Moore Baker har dog godt med praktisk erfaring fra private equity. Det er en kompetanse som også vil behøves fremover, ettersom Slyngstad, når han går av, skal ta seg av Oljefondets nye satsing på såkalte unoterte investeringer i infrastruktur innen fornybar energi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><richtext version="1.0.0.0"><paragraphlayout><paragraph><text>Inn i hovedstyret? Både  Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, og Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagen fondene, bør være aktuelle kandidater til å gå inn i Norges Banks nye hovedstyre. </text></paragraph></paragraphlayout></richtext>
Inn i hovedstyret? Både Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, og Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagen fondene, bør være aktuelle kandidater til å gå inn i Norges Banks nye hovedstyre. Stian Lysberg Solum

Flere hovedstyre-kandidater

Under talen til Matsen nylig var det flere til stede i salen som bør være åpenbare kandidater til å gå inn som nye eksterne medlemmer av Hovedstyret. Blant disse finner vi både Alexandra Morris, som er investeringsdirektør i Skagen-fondene, og Jan Erik Saugestad, som er konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand. Også Trym Riksen, leder av strategisk og taktisk allokering i Formuesforvaltning, lyttet til Matsens tale, og til (kanskje ikke minst) Skanckes påfølgende kommentarer.

Men i tillegg til praktisk forvaltningskompetanse vil Finansdepartementet trolig også hente inn en ny ekstern akademiker som kan finansforvaltning. Nevnte professor Thore Johnsen er selvsagt uaktuell på grunn av sin sønns stilling. Men professor Karin Thorburn fra samme institutt på NHH er trolig vurdert. Hvis da ikke hennes tidligere uttalelser om at fondet ikke bør være investert i obligasjoner, eller hennes tidligere anbefaling om å skille ut NBIM fra Norges Bank, er for “spenstige” for Finansdepartementets byråkrater. Også professor Trond Døskeland ved samme skole er utvilsomt kvalifisert, selv om han var med i en ekspertgruppe som anbefalte at fondet skulle få investere i unoterte aksjer. Noe Finansdepartementet ikke ønsket. Men noe er det med dem alle. Mer eller mindre alle disse akademikerne har sagt noe som ikke er helt på linje med dagens politikk for forvaltningen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><richtext version="1.0.0.0"><paragraphlayout><paragraph><text>Inn i hovedstyret? Professor Hilde C. Bjørnland nevnes overfor Kapital som en het kandidat til vervet som eksternt valgt medlem av Norges Banks nye hovedstyre.</text></paragraph></paragraphlayout></richtext>
Inn i hovedstyret? Professor Hilde C. Bjørnland nevnes overfor Kapital som en het kandidat til vervet som eksternt valgt medlem av Norges Banks nye hovedstyre. Vidar Ruud

Også kompetanse på BI

Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI, men utdannet fra Universitetet i Oslo, bør også være høyaktuell for Hovedstyret. Flere spådde overfor Kapital at hun ville bli utpekt til den nye komiteen for pengepolitikk som er opprettet. For istedenfor å skille ut et eget styre for NBIM gjorde man nesten motsatt, og løftet ut pengepolitikken i en egen komité. I tillegg til Olsen og hans to visesentralbanksjefer skal det her sitte to eksterne komitemedlemmer. Men her ble, rett før Kapital gikk i trykken, professor Ingvild Almås ved Universitetet i Stockholm og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære, som nå slutter i DNB for å ta en doktorgrad, oppnevnt.

På Handelshøyskolen BI bør også professor Bernt Arne Ødegaard, som tidligere har evaluert fondets forvaltning, være aktuell for Hovedstyret. Og kanskje er førsteamanuensis Espen Henriksen, som var med i det såkalte Mork-utvalget, som vurderte aksjeandelen i fondet, også til vurdering. Selv om han kanskje har hatt et par for spenstige kommentarer om fondets ledelse under Slyngstad de siste årene. Om man skulle være så “dristige” å hente inn utenlandsk professoral kompetanse, er kanskje Magnus Dahlquist ved Handelshögskolan i Stockholm den mest nærliggende.

Det nye hovedstyret som trer sammen i januar skal så finne ny NBIM-sjef i løpet av vårparten 2020.

Slyngstad fortsetter

Når det skjer, skal Slyngstad etter planen altså ikke slutte i fondet, men fortsatt jobbe i fondet med base i London. Der skal han ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen “ha særskilt ansvar med å bygge opp det nye investeringsområdet unotert infrastruktur for fornybar energi”.

Da Slyngstad offentlig annonserte sin avgang spurte Kapital ham om ikke dette ville bli som å flytte på kjellerhybel i sin egen enebolig. Der vil han sitte og høre den nye “eieren” romstere i førsteetasjen uten lenger å kunne være den som bestemmer. Slyngstad avviste da denne sammenligningen.

– Nei, det er viktig med kontinuitet når vi har så store midler under forvaltning. Jeg skal hjelpe til med å sørge for den kontinuiteten, sa Slyngstad til Kapital.

– Du skal ikke være rådgiver for ny CEO i fremtiden?

– Hvis den personen ønsker det, så er jeg selvsagt til disposisjon, svarte Slyngstad.

Dette siste vurderes av personer Kapital har snakket med som ikke bare en fordel. Noen frykter at Slyngstad, som har vært en meget sterk og dominerende leder for fondet, da fortsatt skal kunne få for mye å si, og det spesielt om det skulle bli hans nestkommanderende Grande som tar over. En frykt som igjen kan svekke Grandes kandidatur, mener noen.

Ulvesmilet frem til slutt?

Den nye NBIM-sjefen blir sittende på et åremål på fem år, mens Slyngstad er i “fast stilling” frem til den nye sentralbankloven trer i kraft ved nyttår. Ideen om åremål kom ikke fra Gjedrem-utvalget, og flere kilder Kapital har vært i kontakt med tolker Finansdepartementets ønske om dette som en “takk for sist” til nettopp Slyngstad. At Finansdepartementet mener at han er så mektig at Hovedstyret i Norges Bank aldri ville klart å bytte ham ut (hvis det da var ønskelig) uten å ha et åremål i bakhånd.

– Han fikk jo i realiteten sparken av Finansdepartementet, men med fem års oppsigelsestid, sier en sentralt plassert kilde til Kapital.

Slyngstad har utvilsomt hatt sine maktkamper med Finansdepartementet om både graden av aktiv forvaltning og investeringer i unoterte aksjer, og vel tapt de fleste. Men hvis Slyngstad sørger for at den nye satsningen på unotert infrastruktur for fornybar energi blir en skikkelig suksess, så kan det være at Oljefondet på sikt likevel får lov til å gå bredere og tyngre inn i flere typer unoterte investeringer. Slik Slyngstad har ivret for. Da kan Slyngstad likevel vinne den kampen, på overtid.


Les også:

Vil tjene det mangedobbelte på fond enn i lønn:

– Mine øyne vil være laserfokusert på jobben

Til tross for en forventet årslønn på over syv millioner kroner som ny sjef for Oljefondet vil Nicolai Tangen kunne tjene det mangedobbelte på avkastningen fra hans private formue på over syv milliarder kroner. – Mine øyne vil være laserfokusert på jobben, lover Tangen.

5 min lesetid

Amerikansk økonom om USAs utfordringer:

– Trump har som Hitler en viss karisma

Den amerikanske økonomen Daron Acemoglu mener at med Donald Trump som president er ikke USA godt nok rustet til å holde følge med Kina i kampen mellom to politiske systemer. 

9 min lesetid

Andre leser også: