Kapital

Næringsliv ·  Etter hundre år:

Lovfester omgåelsesregel i skatteretten

Vedtar ny lovregel: Stortinget skal etter planen behandle saken i november, og den nye regelen skal tre i kraft 1. januar 2020. Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
Publisert:7. november 2019

Omgåelse av skatteregler er en stor og viktig problemstilling, nasjonalt og internasjonalt. Til nå har norsk rett basert seg på en ulovfestet norm som er utviklet av Høyesterett. Men det blir det en endring på nå.

Skatteplanlegging er som utgangspunkt både lovlig og legitimt, men ett sted går en grense for hva som aksepteres. Allerede på 1920-tallet ble Høyesterett stilt overfor vanskelige spørsmål om dette. Dette gjaldt typisk saker som minner om dem som er høyaktuelle også i dag, nemlig hvor man selger aksjer i et selskap, med gunstig skattlegging av gevinsten, istedenfor å selge selskapets eiendeler (typisk en fast eiendom eller et skip), der gevinstbeskatningen gjerne er vesentlig hardere. I årene som fulgte tok Høyesterett stilling til spørsmålet om omgåelse ved en rekke forskjellige sakstyper, og utviklingen har særlig skutt fart i de siste 40–50 årene.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn