Kapital

Næringsliv ·  Fradrag for tap på fordring:

Tap på garanti og tidligere kundefordring

Hva er en kundefordring? En tingrettsdom som ble avsagt tidligere i år illustrerer flere aktuelle problemstillinger rundt fradragsrett for tap på fordringer. Berit Roald NTB scanpix
Publisert:30. september 2019

Saker om fradragsrett for tap på fordringer er det mange av for tiden. Fradragsretten er omgjerdet av en rekke vilkår, der noen er utslag av de generelle vilkår for fradragsrett, mens andre er spesielle for tap på fordringer.

Av de alminnelige vilkårene for fradragsrett følger at tapet på fordringen må være endelig. I noen saker om tap på fordring har spørsmålet vært om debitorselskapet er så langt nede at håpet om dekning av fordringen er ute. Videre er det et alminnelig vilkår for fradragsrett at tapet må ha tilknytning til en aktivitet som gir skattepliktig inntekt (det skal jo være en kostnad til inntekts ervervelse). Flere saker i de senere år gjelder spørsmålet om kreditor driver slik aktivitet (typisk næringsvirksomhet) fordi muligheten til å gå i balanse eller med overskudd kan synes fjern. I andre saker har det vært spørsmål om tilknytningen mellom (typisk) næringsvirksomheten og kostnaden er tilstrekkelig nær.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gra-tis i uken eller kjøp abonnement fra kr. 169,- pr. måned.

Prøv gratis Bli abonnent Logg inn