Kapital

Næringsliv ·  Hyttegevinst og skatt:

Skatt ved salg av hytte i byen

Byleilighet som fritidsbolig: En fersk bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet illustrerer at en byleilighet kan anses som fritidsbolig og at gevinsten ved et salg kan være skattefri. Illustrasjonsbilde. Eivind Yggeseth Eivind Yggeseth
Publisert:30. september 2019

Gevinst ved salg av fritidsbolig er skattefri hvis selger har eid den i minst fem år og brukt den som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene. Denne tilsynelatende greie regelen reiser stadig tolkningsspørsmål.

To ferske bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet illustrerer dette. Begge uttalelsene er publisert 20 august i år. Den ene, som ble avgitt 28. juni, gjelder spørsmålet om en leilighet midt i en by kunne anses som fritidsbolig overhodet. Det er allerede klart avgjort i rettspraksis at svaret kan være ja, så spørsmålet er heller hva som skal til. Det sentrale er skatteyters bruk. Denne må ha preg av å være fritidsbruk, både mht. bruksmåte og brukshyppighet. I det aktuelle tilfellet kan det ikke har vært særlig tvil, for bruken var klart fritidspreget. Det kunne ikke da spille noen rolle at denne boligen lå i samme by som skatteyterens faste bolig, med 6,8 kilometers avstand.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gra-tis i uken eller kjøp abonnement fra kr. 169,- pr. måned.

Prøv gratis Bli abonnent Logg inn