Kapital

Og er det sektorer som nå synes å være særlig preget av stive selskapsmultipler – og hva har overrasket dem kanskje aller mest på Oslo Børs så langt i 2019? Dessuten forteller de hva de spesielt er på jakt etter av informasjon når selskapene nå om ikke mange uker pøser ut sine respektive tredjekvartalsrapporter. I mellomtiden spretter oljeprisen i været, oppdrettsselskapene møter for alvor motgang i form av skarpt fallende laksepriser – og i bunn ligger analytikernes inntjeningsestimater for Oslo Børs som er ganske så friske for 2020, også gitt et langt fra spenstig internasjonalt makrobilde. Så, hva skjer?

Annonse
Les også

Hovedfunn og sentrale nøkkeltall på årets liste:

33 flere milliardærer

– Det som har overrasket meg mest i negativ forstand på Oslo Børs så langt i år, er hvor langt ned markedet har vært villige til å sende såkalte verdiaksjer, det vil si aksjer med lav P/E eller lav P/B. Til tider har aksjene vært helt frakoblet løpende inntjening, sier Martin Mølsæter, forvalter i FIRST Fondene. Og fortsetter: – Det gjelder for eksempel selskaper som Elkem, Norsk Hydro og Equinor. Aksjesvingningene på aksjer innen disse sektorene har også vært helt ekstreme. Det har medført at mange fond har måttet ta ned eksponeringen, selv om de ikke vil, siden de har krav til hvor store svingninger man kan ha i porteføljen, sier han. Det har også vært høy samvariasjon mellom aksjene, ifølge Mølsæter. – Det betyr at hvis for eksempel Equinor stiger fem prosent en dag, så stiger også Elkem nesten like mye. Da er det ikke så lett å være aktiv forvalter ved å handle på avvikende kursbevegelser. Vi liker helst store svingninger i markedet sammen med lav samvariasjon mellom aksjer.

 

1619 IG Hovedindeksen Oslo Børs

 

FIRST-forvalteren har tro på flere selskaper frem mot årsskiftet: – Vi forvaltere i FIRST Fondene har litt forskjellig stil og tilnærming til aksjemarkedet. Jeg fokuserer for tiden spesielt på verdiaksjer som handles til 70 års lav målt på P/E mot høye P/E-selskaper i USA. Aksjer som for eksempel Norsk Hydro ble handlet til P/B 1,8 før børskrakket i 2008. Nå handles den til 0,8, noe som er omtrent på samme nivå som der den bunnet ut etter at børskrakket var over i 2009 hvis man justerer for at selskapet nå har mye mindre gjeld enn den gangen. Det betyr at aksjen allerede har vært igjennom et slags børskrakk de siste tolv til atten månedene, sier han.

Man har mange slike aksjer på Oslo Børs på tvers av ulike sektorer, men særlig innen råvarerelaterte sektorer og finans, mener Mølsæter: – De handles også på lave multipler på lave inntjeningsforventninger. Noen av dem jeg liker spesielt godt og som ikke har særlig mye gjeld er DNO, Elkem, Bank Norwegian, BWO, Storebrand og DNB. Det som kan trigge en oppgang i disse aksjene er at handelskrigen ikke forverres og at resesjonen vi har sett innen global industri bunner ut. Vi har sett flere signaler på at det kan være tilfelle nå, blant annet innen bilindustrien.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gra-tis i uken eller kjøp abonnement fra kr. 169,- pr. måned.

Prøv gratis Bli abonnent Logg inn