Kapital

Eiendom ·  Gevinstskatt på bolig:

Ubrukte rom i stor bolig

Skapte hodebry: I denne saken synes skattekontorets opplegg – og dermed nemndas vedtak – å være ulogisk. (Illustrasjonsfoto). HÂkon Mosvold Larsen NTB scanpix
Publisert:20. august 2019

Egen bolig kan som kjent selges skattefritt hvis skattyteren har eid boligen i minst ett år og brukt den som egen bolig i minst ett av de siste to årene forut for salget. Men hvor strengt skal man ta kravet om bruk som bolig når huset er så stort at familien ikke utnytter hele?

Dette var hovedtemaet i en sak som ble avgjort av Skatteklagenemnda 10. april i år (vedtaket er offentliggjort 26. juni). Skatteyteren eide et stort hus som frem til 2011 var benyttet til næringsvirksomhet (det ser ut til å ha dreid seg om overnatting og servering), og også som bolig for skattyteren. Etter at denne virksomheten opphørte, bodde skatteyteren og hennes datter fortsatt i huset. Eiendommen ble solgt i 2015 med gevinst, og spørsmålet var om gevinsten var skattepliktig. Det er opplyst at kjøperen av eiendommen brukte den til asylmottak og rusbehandlingsinstitusjon.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn