Kapital

Aksjonærene i Aker Solutions, der blant annet investor Johan H. Andresen via familiens investeringsselskap Ferd er selskapets sjette største eier med over fire millioner aksjer, har vært igjennom et brutalt børsår. På Oslo Børs prises selskapet i dag til bare litt over syv milliarder kroner etter et kursfall siden årsskiftet på over tredve prosent. Det massive kursraset, som altså er betydelig svakere enn utviklingen ellers på Oslo Børs, der snittkursene har gått rundt fem prosent så langt i år, henger i det alt vesentlige sammen med frykt for at selskapet ikke skal klare å generere et tilstrekkelig antall nye ordre som kan forsvare analytikernes inntjeningsestimater kommende år. Aker Solutions byr nå på kontrakter til en verdi av godt over femti milliarder kroner, og selskapet er avhengig av å kapre flere av disse anbudene for igjen få mer dreis på aksjekursen.

Annonse

1319 Aker Solutions

Et klart flertall av analytik- erne mener dagens selskapsverdsettelse er altfor lav – og er derfor tydelige på at inngangskursen nå representerer en attraktiv kjøpsmulighet for investorer som er villige til å se litt lenger frem i tid. Analytikerne peker dessuten på at prisingen har kommet ned til historisk lave nivåer, i takt med at selskapets aksjekurs ikke har vært lavere på flere år. I mellomtiden lider oljeserviceaksjene på Oslo Børs av manglende investorinteresse – en trend man kanskje ser en justering av i takt med de voldsomme kursfallene man har sett de siste tolv måneder?

 


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gra-tis i uken eller kjøp abonnement fra kr. 169,- pr. måned.

Prøv gratis Bli abonnent Logg inn