Kapital

Næringsliv ·  Frukt og bær i skatteretten:

Et lærestykke om fradragsrett

Foreslår lovendring: I høringsnotatet fra Finansdepartementet, her ved finansminister Siv Jensen, foreslås det lovendring. Ruud, Vidar NTB scanpix
Publisert:20. mai 2019

Skatteregler for frukt- og bærdyrkere skulle man tro hadde begrenset allmenn interesse. Men et høringsnotat som Finansdepartementet nettopp har sendt ut, viser seg å illustrere en rekke generelle spørsmål knyttet til fradragsrett for kostnader.

Det å anlegge et felt med frukttrær eller bærbusker er en investering og gir derfor, som andre investeringer, ikke rett til umiddelbar fradragsrett for kostnadene. Skatteloven har riktignok en regel om at investeringer på inntil 15.000 kroner kan fradras direkte, og et frukttre koster ofte mindre enn dette. Men ved nyanlegg (og ved kjøp) skal feltet som sådan ses som ett og samme driftsmiddel, og da overstiger investeringene denne beløpsgrensen. Loven har også en regel om at kostnader til anskaffelse av driftsmidler som har en antatt varighet på under tre år, kan fradras direkte. Høringsnotatet legger til grunn at jordbærplanter har en antatt levetid på to til fire år. Notatet gir uttrykk for at det må vurderes konkret om jordbærplanter har en levetid på minst tre år – et ikke helt enkelt vurderingstema, får man tro.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn