Kapital

Næringsliv ·  Forsett eller ikke forsett:

Fradragsrett for erstatningsutbetalinger

Spinkelt rettsgrunnlag: Det henvises ofte til en høyesterettsdom fra etterkrigstiden hvor fradrag ble nektet. Men den saken gjaldt erstatningsansvar på grunnlag av landssviklovgivningen, der erstatningen hadde et visst preg av å være straff. Bildet viser Høyesterettsbygningen i Oslo. Kallestad, Gorm NTB scanpix
Publisert:2. mai 2019

Etter skatteloven er det fradragsrett for kostnader pådratt for å erverve inntekt. Dette omfatter klart nok kostnader pådratt i den hensikt å tjene penger. Men hva med kostnader som det ikke var meningen å pådra seg, men som likevel springer ut av inntektsskapende aktivitet? Et godt eksempel på dette er erstatningsbetalinger.

Et sikkert utgangspunkt er at formuleringen i loven som peker på hensikten med å pådra seg kostnader, ikke skal forstås som uttømmende. Det er altså klart at kostnader som på andre måter har tilstrekkelig sammenheng med den inntektsskapende aktiviteten, er fradragsberettiget. Dette innebærer for eksempel at om en næringsdrivende har pådratt seg erstatningsansvar pga. feil fra ansatte eller pga. egen uaktsomhet, er det fradragsrett for den erstatningen som må betales. Dette gjelder uansett om det dreier seg om skade på person eller ting eller økonomisk tap for skadelidte på andre måter.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gra-tis i uken eller kjøp abonnement fra kr. 169,- pr. måned.

Prøv gratis Bli abonnent Logg inn