Kapital

Investor · Er du Norwegian-aksjonær?

Slik unngår du å tape på emisjonen

Netto 285 mill: Bjørn Kjos (t.v.) og Bjørn Kise selger tegningsretter for 156 millioner kroner samtidig som de tegner seg for tilsammen 441 millioner kroner. Altså går de netto inn med 285 millioner kroner i emisjonen.
Publisert:25. februar 2019

Hvis du som Norwegian-aksjonær sitter passiv gjennom hele emisjonsperioden, taper du nær halvparten av pengene dine. Vi viser deg hvordan du kan forbli cash-nøytral etter emisjonen.  

Hvis du var Norwegian-aksjonær 19. februar, da aksjen gikk såkalt eks tegningsretter, så er det én ting som gjelder mer noe som annet: 

Du MÅ IKKE SITTE PASSIV gjennom tegningsperioden! For hvis du gjør det, så taper du hele 45 prosent av dine nåværende verdier i Norwegian, slik børskurs og prisen på tegningsrettene handles i skrivende stund.

Annonse

Utgangspunktet er at du eier én Norwegian-aksje verdt 56,76 kroner, og to tegningsretter hver verdt 23,44 kroner = 103,64 kroner økonomisk eksponering pr. Norwegian-aksje (alle tall i artikkelen er basert på denne børskursen og denne prisen på tegningsrettene).

 

Kommer i posten: Dersom du eier aksjer i Norwegian 20. februar vil du få et tykt dokument i posten som vil ligne på et av de tre prospektene laget ved tidligere aksjeemisjoner i flyselskapet. Ikke kast det passivt i søpla! Faksimilie: Norwegian

 

 

Les også

Storsalg for 90-årsjubilanten:

Storsalg for jubilanten

Så hva gjør du? 

Du gjør ett av følgende:

1)    Du tegner deg fullt ut, altså kjøper to nye aksjer for hver aksje du eier i dag. Det øker din økonomiske eksponering i Norwegian med 66 kroner, tilsvarende 64 prosent! Fristen for å gjøre dette er 8. mars.
2)    Du selger begge tegningsrettene pr. aksje du eier for til sammen 46,88 kroner. Det vil redusere din økonomiske eksponering i Norwegian med 45 prosent. Fristen for å gjøre dette er 6. mars. Og om du selger aksjen i tillegg for 56,76 kroner så kommer du deg helt ut av Norwegian.
3)    Du gjør en kombinasjon av å selge tegningsretter og av å tegne deg for nye aksjer. Se fristene over. Dette alternativet skal vi forklare nærmere under her.

Forholdstallet på alternativ 3) avhenger av om du ønsker å vekte deg noe opp i Norwegian, men ikke så mye som 64 prosent – slik du gjør om du tegner deg fullt ut. Eller om du ønsker å vekte deg ned, men ikke med så mye som 45 prosent – slik du gjør om du selger alle tegningsrettene dine. Eller om du ønsker å forbli såkalt cash-nøytral, altså med den samme økonomiske eksponeringen som i dag.

Klikk her for å lese mer informasjon om emisjonen


Forholdstallet er (i skrivende stund) 1,4

Dersom du selger ca. 1,4 ganger flere tegningsretter enn du tegner deg for nye aksjer, så kan du forbli cash-nøytral i Norwegian. Det vil si at du deltar i emisjonen uten hverken å vekte deg opp eller ned økonomisk. Du har den samme økonomiske eksponeringen mot flyaksjen som før. Merk at forholdstallet på ca. 1,4 er basert på prisen på tegningsrettene i skrivende stund mandag 25. februar. Prisene på tegningsrettene endrer seg, og da endrer dette forholdstallet seg også. Men du kan til enhver tid regne dette ut selv ved å dele tegningskursen på 33 kroner (som ligger fast) på børskursen på én tegningsrett. Det gir deg forholdstallet for hvor mange flere tegningsretter du må selge i forhold til antall aksjer du må tegne for å komme ut cash-nøytral etter emisjonen.

Les også

Regjeringens “ukjente“ minister gir full gass på norsk sokkel:

Alle mann til pumpene!


På tide å regne, litt

Dette kan vi vise med et lite regneeksempel:
Du eier 1.000 aksjer i Norwegian. Da har du aksjer for 56.760 kroner, og verdien av 2.000 tildelte tegningsretter på 46.880 kroner, til sammen en økonomisk eksponering på 103.640 kroner.
Du selger da 1.170 tegningsretter til kurs 23,44 kroner, samtidig som du tegner 830 aksjer til tegningskurs 33 kroner. Da har du solgt tegningsretter for 27.425 kroner og tegnet deg for nye aksjer for 27.390 kroner. Altså omtrent cash-nøytralt. Fordi prisen på tegningsrettene ikke er 100 prosent nøyaktig 33 kroner mindre enn børskursen på ethvert tidspunkt, så blir dette ikke helt på kronen nøyaktig, men godt nok for alle praktiske forhold.

Samme eksponering som før

Etter at emisjonen er over er du ikke lenger eier av 1.000 aksjer, men av 1.830 aksjer. Hver av disse er verdt 56,76 kroner og din samlede økonomiske eksponering er 103.871 kroner. Altså omtrent som før emisjonen.

NB: Vi gjør igjen oppmerksom på at regnestykkene er basert på børskurs for aksjen og for tegningsrettene pr. 25. februar kl. 13.30. Siden det har aksjen, og da selvsagt også tegningsrettene, steget i verdi. Og derfor vil også regnestykkene se noe annerledes ut. Aksjen og tegningsrettene vil svinge i verdi helt frem til tegningsperioden er over, og regnestykket vil således kontinuerlig endre seg. Så også forholdstallet mellom antall tegningsretter som må selges for hver aksje som kjøpes for å holde seg cash-nøytral. Men prinsippene bak regnestykkene gjelder hele veien.

Les også

Suksess på egenhånd:

Arvingene som går egne veier


Hva skal DU gjøre?


Hva skal du så gjøre av alternativene 1), 2) eller 3)?
Det kommer helt an på om du tror flyselskapets aksje skal stige mot nye (gamle) høyder igjen, eller om du frykter aksjen skal fortsette med dagens lavtflyvning eller gå enda lavere. Tror du det siste, bør du selge deg ned – da bør du selge både dine retter og aksjer. Vær da oppmerksom på at tegningsrettene handles over børs kun til og med 6. mars, to dager mindre enn tegningsperioden varer!
Men om du tror Kjos og Kise lykkes med å dra stikken i cockpiten så langt tilbake at aksjen igjen vender oppover, så bør du være med på emisjonen. Men det betyr altså på ingen måte, og som vist ovenfor, at du trenger å tegne deg fullt ut. Du kan velge mellom å delta fullt ut og vekte deg mye opp, å vekte deg litt opp, eller du kan beholde den samme økonomiske eksponeringen mot Norwegian etter at emisjonen er over som du har i dag.
Valget må du selv gjøre basert på din tro på Norwegian-aksjen, risikoen i din samlede portefølje, og din likviditetssituasjon. Lykke til!
 


Les også:

Finnes det en forholdsvis trygg havn på Oslo Børs?

Finnes det en trygg havn på Oslo Børs?

Ja, for selv i et ekstremt usikkert børsklima fremstår oppdrettskjempen Lerøy Seafood som en klar kjøpskandidat, mener vi. Og med en historisk lav kronekurs bør også Lerøy Seafoods marginer få et ytterligere løft i tiden som kommer. Kjøp før andrekvartalstallene presenteres den 21.august!

4 min lesetid

Porteføljefokus:

Er rentekutt godt nytt?

I «normale» markeder, når rentenivået er ansett å være riktig tilpasset den økonomiske situasjonen, så er svake data negativt for aksjer og sterke data positivt. I løpet av denne sommeren har det ikke vært slik.

2 min lesetid

Andre leser også: