Kapital

Næringsliv · Helsemessige grunner til boligsalg:

Egen bolig og gevinstskatt

Foto: Håkon Sæbø Håkon Sæbø
Publisert:9. januar 2019

Egen bolig kan normalt selges uten skatteplikt for gevinsten. Men er det egen bolig også når den ikke har vært brukt av eieren av helsemessige årsaker?

Skattefrihet for gevinst ved boligsalg forutsetter at eiendommen har vært brukt som egen bolig av selgeren i minst ett av de to siste årene forut for salget. Selv om skatteyteren en tid ikke har brukt eiendommen som bolig, kan denne tiden likevel regnes som brukstid under visse forutsetninger, nemlig når ikke-bruken skyldes at eieren “på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen”, som loven uttrykker det (skatteloven § 9-3, 2. ledd bokstav b).


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gratis i uken eller bli fullt medlem fra 169,- måneden.

Prøv gratis Bli medlem Logg inn