Kapital

Næringsliv ·  Hva er generalforsamling?

Ulønnsom omvei om skatteparadis

Foto: NTB scanpix Science Photo Library
Publisert:6. november 2018

Aksjeutbytte som et aksjeselskap mottar som aksjonær, er som hoved- regel skattefritt etter den såkalte fritaksmetoden. Men det er unntak, bl.a. når selskapet som deler ut utbytte er hjemmehørende i et lavskatteland utenfor EØS, og når aksjonærens eierrettigheter er under er ti prosent i selskap utenfor EØS.

Den sistnevnte regelen innebærer, for at fritaksmetoden skal gjelde, nærmere bestemt at den norske aksjonæren må ha eid minst ti prosent av aksjene i minst to år frem til tidspunktet for utbytteutdeling, og at aksjonæren har minst ti prosent av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet. Dette vilkåret om stemmerett i generalforsamlingen kom på spissen i en dom i Borgarting lagmannsrett av 29. mai i år.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gra-tis i uken eller kjøp abonnement fra kr. 169,- pr. måned.

Prøv gratis Bli abonnent Logg inn