Kapital

Å be børsen om statistikk over hvilke selskaper som har blitt kjøpt opp hittil i 2018, blir ganske så raskt besvart. Ikke rart, all den tid det kinesiske oppkjøpet av møbelprodusenten Ekornes før sommeren – et bud på 139 kroner pr. aksje som tilsvarte en selskapsverdsettelse på litt over fem milliarder kroner – er det eneste oppkjøpet av en viss størrelse man kan skilte med på Oslo Børs så langt i år. Børsen har i sine statistikker riktignok også ført opp Transoceans bud på riggselskapet Songa Offshore i august i fjor under årets oppkjøplister, men det reflekterer mer når oppgjøret formelt sett ble gjennomført. Så – i en verden med rikelig tilgang på brede kredittrammer, lave renter – og ikke minst en oljepris som sender kontantstrømmene til himmels for et klart flertall av de oljerelaterte selskapene – har likevel ikke dette bidratt til noen oppkjøpsbølge på Oslo Børs. Kapital har blant annet spurt noen av landets mest erfarne kapitalforvaltere hva den lave oppkjøpsaktiviteten på Oslo Børs kan skyldes – og om den lave aktiviteten begrenser deres interesse for ellers å investere på Oslo Børs. Og vil PE-selskapene marsjere inn på vår hjemlige børs, slik de nå gjør internasjonalt?


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gratis i uken eller bli fullt medlem fra 169,- måneden.

Prøv gratis Bli medlem Logg inn