Norway's leading business magazine

Norges 500 største bedrifter

2015 var et ekstraordinært år for norsk næringsliv. Både oljeselskapene og de børsnoterte selskapene tapte penger – i sum. De unoterte selskapene i fastlands-Norge reddet bunnlinjen. For 40. gang gir Kapital deg den mest omfattende oversikten over Norges 500 største bedrifter.

Se hele listen for 2015!

Eller kjøp forrige utgave av Kapital som et eMagasin til ditt nettbrett eller mobil.

Advokater uten grenser

I en serie artikler gjennom flere år har Kapitals journalister satt søkelyset på advokater som har handlet i strid med loven og brutt regler for god advokatskikk. Vi har avslørt kameraderi og inhabilitet i advokatbransjen, og et disiplinærsystem med rom for forbedringer. Temaer som er aktuelle i forbindelse med utarbeidelsen av den nye advokatloven.


Faksimile av Trygve Hegnars leder i Kapital. 

Se alle våre artikler om advokater uten grenser.

Sentralbord
Abo. service
Besøksadresse
Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo